Kurs-Code VadZ5079

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)18.12.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Kaspars Naglis-Liepa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Shipton H., Budwar P., Sparrow P., Brown A. Human resource management, innovation and performance. Palgrawe Macmillian. 2016. pp 352.
2. Lynch R. Strategic management. Pearson Education Limited. 2015. pp 751.
3. Staber U. Understanding Organizations: Theories & Images. Sage Publikation Ltd. 2013. pp 280.
4. Tiwana A. The Knowledge Management Toolkit. Orchestrating IT, Strategy, And Knowledge Platforms, Second Edition, Prentice Hall PTR, 2002. pp 640.
5. Adner R. The Wide Lens. Portfolio Penguin. 2012., pp 278.

6. Hila A.L. u.c. Kolektīvais ģēnijs. Inovāciju vadības māksla un prakse. Latvijas Mediji. 2014., 288 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Argyris C. On Organisational Learning, Blackwell Publishing, Incorporated, 1999.
2. Ābeltiņa, A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. Turība, Rīga, 2009., 152 lpp.
3. Inovatīva domāšana, Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2007, 203.lpp.

4. Rivža, B. u.c. Simtam pāri. Viedā Latvija. VPP EKOSOC-LV. Zinātņu akadēmija, Rīga, 2018. 416 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. http://www.liaa.gov.lv/lv
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
3. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga: ISSN 1691-6018

4. Kapitāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505