Course code VadZ2050

Credit points 1

Business Planning [Course Paper]

Total Hours in Course40

Independent study hours40

Date of course confirmation19.12.2018

Responsible UnitInstitute of Business and Management Science

Course developer

author lect.

Agnese Belte

Mg. oec.

Prior knowledge

Ekon1023, Microeconomics

Ekon2113, Corporate Finance

Ekon2117, Macroeconomics

Ekon3106, Marketing

VadZ2029, Analysis of Economic Activities

Course abstract

The course develops skills in market analysis (characteristics of competitors; identification of a market segment and a market), in designing a marketing plan (sales channels, price formation), a production plan and an organisational structure as well as in risk factor analysis and financial planning (expected revenues, costs, depreciation calculation, tax calculation, a profit-loss statement, a cash flow plan and a balance sheet for the enterprise).
Students design a business plan within the course.

Learning outcomes and their assessment

Students will be able to:
1. Demonstrate knowledge of designing a business plan – the course paper.
2. Independently acquire, select and analyse information and apply it in designing a business plan – the course paper.
3. Explain and present to others the results of their own research results – the presentation and defence of the course paper
4. Responsible plan the completion of the assignment given – the course paper.
5. Integrate knowledge and skills of various fields for developing a business plan – the course paper, the presentation and defence of the course paper.

Course Content(Calendar)

1. Choice of a topic for the course paper and the coordination of it with the supervisor.
2. Familiarisation of oneself with the Guidelines for Writing and Formatting a Course Paper.
3. Review and systemisation of the theoretical literature.
4. Acquisition of necessary data and information.
5. Development of the analytical parts of the course paper.
6. Preparation of a presentation for the defence of the course paper.
7. Defence of the course paper.

Requirements for awarding credit points

Production of the course paper and the public presentation and defence of it, answering questions about the paper and the relevant topic.
Main topic areas for the course paper:
1. Business plan for a new idea for an existing enterprise.
2. Development of a business plan for establishing a new enterprise.
3. Development of a business plan for modernising an enterprise.
4. Development of a business plan for the economic diversification of an enterprise.

Description of the organization and tasks of students’ independent work

The student chooses a topic for the course paper, taking into account the professional interests and level of preparedness as well as the availability of literature and data. The topic has to be in line with the curriculum of the course. The production and defence of the course paper is prescribed by the Guidelines for Writing And Formatting a Course Paper – a teaching aid for students of the first-level professional higher education programme Business Studies, Faculty of Economic and Social Development. The student has to recollect the theoretical knowledge acquired that is needed for the topic and use the knowledge to produce the theoretical part of the course paper. The student has to collect as well as examine and systemise the materials collected. In the analytical part of the course paper, the student has to perform a practical assessment of the research problem consistent with the topic chosen and come up with potential solutions to the problem. The course paper is defended by means of a PowerPoint presentation that contains the research aim, specific research tasks and main findings made in the course paper as well as conclusions and proposals. The length of the presentation is 7-10 minutes.

Criteria for Evaluating Learning Outcomes

The final mark consists of the following pieces of assessment: the course paper, the presentation of it and answers to questions.

Compulsory reading

1. Alsiņa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga: Kamene, 2000. 75 lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2005. 93 lpp.
3. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.
4. No idejas līdz panākumiem Alternatīvie finansējuma avoti. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 192 lpp. Ir LLU FB – 1 eks.
5. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
6. Uzsākt biznesu. Autoru kolektīvs. Sērija: Lessons Learned, sarunas ar pasaules biznesa līderiem. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp.
7. Vestvuds D. Kā rakstīt mārketinga plānu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 128 lpp.

8. Reismanis Ē. Biznesa plāna veidošanas pamatprincipi: mācību metodiskais materiāls Biznesa ekonomisko pamatu, komerczinību programmām. Rīga: Junior Achievement Latvija, 2005. 24 lpp.

Further reading

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2005. 47 229 lpp.
2. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp. .
3. Lēmumu pieņemšana Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2007. 196 lpp.
4. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 330 lpp.
5. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana: funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņa stratēģija. Rīga: De Novo, 2004. 120 lpp.
6. Uzņēmuma darbības novērtēšana. Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008. 179 lpp.

7. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.

Periodicals and other sources

1. Dienas Bizness un tā pielikumi – Saldo, Lietišķā Diena Top 500 u.c.
2. Biznesa plāna paraugs (paplašināts) - http://www.scribd.com/doc/19942975/Biznesa-plna-paraugs-paplaints
3. Biznesa plānošanas teorētiskie aspekti - http://retail.about.com/od/freesamplebusinessplans/a/writing_a_plan.htm
4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras portāls - http://www.liaa.gov.lv

5. LR Centrālā statistikas pārvalde - www.csb.gov.lv

Notes

Field study course (Part B2) for the ESAF first-level professional higher education programme Business Studies