Code du cours VadZ1018

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours19.02.2019

Auteurs du cours

author

Lāsma Līcīte-Ķurbe

author

Aija Jurevica

Manuels

1. Vispārīgā datu aizsardzības regula[tiešsaiste] [skatīts 21.11.2019.]. . Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
2. Lehtonens J., Siliņa R., Ābelniece B. Riska un krīzes komunikācija. Rīga: Turība, 2011. 198 lpp.
3. Aizpuriete V. Microsoft Excel profesionālai izglītībai. Rīga, 2002. 252 lpp.
4. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 184 lpp.
5. Bucki L. A. Microsoft Word 2013 bible: the comprehensive tutorial resource. Indianapolis, Ind.: Wiley, 2013. 1010 p.
6. Walkenbach J. Excel 2013 bible: the comprehensive tutorial resource. Indianapolis, IN: Wiley, 2013. 1012 p.

7. Wempen F. Microsoft PowerPoint 2013 bible: the comprehensive tutorial resource. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, Inc., 2013. 804 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Žemaitis V. Microsoft Word: no iesācēja līdz lietpratējam. 2. izd., ar labojumiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 164 lpp.
2. Bredberijs E. Izcilas prezentācijas prasmes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 139 lpp.
3. Drukers P.F. Efektīvs vadītājs. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2011. 220 lpp.
4. Dans P. Valdes sanāksmes. Rīga: Lietišķās informācijas dienests 2010. 152 lpp.
5. Excel help center [tiešsaiste] [skatīts 21.11.2019.] Pieejams: https://support.office.com/en-US/Excel
6. PowerPoint help center [tiešsaiste] [skatīts 21.11.2019.]. Pieejams: https://support.office.com/en-US/PowerPoint

7. Word help center [tiešsaiste] [skatīts 21.11.2019.]. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Word

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Centrālās statistikas pārvaldes datu bāze. Pieejams: https://www.csb.gov.lv
2. Eiropas Savienības Statistikas birojs Eurostat. Pieejams: https://ec.europa.eu/eurostat

3. Sciencedirect datu bāze. Pieejams: https://www.sciencedirect.com