Код курса VadZ1016

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса09.11.2021

Разработчик курса

author

Kitija Kirila

Учебная литературa

1. Allens D. Mērķa sasniegšana. Zoldnera izdevniecība, 2017. 256 lpp.
2. Darbiņa R. Stress un hronisks nogurums. Rīga: Avots, 2010. 77 lpp.
3. Grīns A. Iekšējā spēka avoti. Rīga: Jumava, 2010. 135 lpp.
4. Losons K. Sekmīga darba laika pārvaldība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 120 lpp.
5. Rība A. Laika menedžments: veiksmīgai darbībai un savas dzīves kontrolei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. 127 lpp.
6. Selje H. Mana mūža stress. Rīga: Jumava, 2012. 253 lpp.
7. Senyucel Z. Managing the Human Resource in the 21st Century, 2009. 77 p. Pieejams: http://worldwideuniversity.org/library/bookboon/hrm-managing-the-human-ressource.pdf
8. Sons T. Successful Stress Management. Pieejams: https://medium.com/thrive-global/successful-stress-management-c95d458a5c48
9. Stress. London: Dorling Kindersley, 2018. 224 p.
10. Successful Time Management. MTD Training, 2010. 57 p.

Дополнительная литература

1. Breitberga N. Ceļš uz emocionālo veselību. Rīga: Avots, 2011. 126 lpp.
2. Dispenza Dž. Atbrīvojies no ieradumu spēka! Rīga: Lietusdārzs, 2015. 286 lpp.
3. Drukers P.F. Efektīvs vadītājs. Zoldnera izdevniecība, 2011. 220 lpp.
4. Dženkinss W., Viljamsons D. Stratēģiskā vadība un biznesa analīze. Otrais izdevums. NY: Routledge, 2016. 297 lpp. ISBN 978-1-138-81765-4
5. Džordžs M. Septiņi AHĀ! pret stresu. Vieda, 2017. 137 lpp.
6. Fleet D.D. Quality Time: Productivity Through Time Management. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2020. 97 pp. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/2q7w
7. Greiner N. Stress-Less Leadership. Irvine, California: Entrepreneur Press, 2019. 280 pp. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/zfo7
8. Heigs M. Piezīmes par nervozu planētu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019. 287 lpp.
9. Human Resource Management, Innovation and Performance. New York, NY: Houndmills, Basingstoke, Hampshire; Palgrave Macmillan, 2016. 352 pp.
10. Kasahara E. Practical Strategic Management: How to Apply Strategic Thinking in Business. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, 2015. 139 lpp.
11. Kovejs, Stīvens R. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi: efektīvi personības pārmaiņu principi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 367 lpp.
12. Makčesnijs K., Kovejs Š., Halings Dž. 4 izpildes disciplīnas: īpaši svarīgo mērķu sasniegšanai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 320 lpp.
13. Nelson L.Dr. Living With Stress. [N.p.]: Marshall Cavendish International [Asia] Pte Ltd, 2015. 79 pp. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/erga
14. Prakash R.V.Time Management for New Employees. Birmingham, UK: Impackt Publishing, 2015. 120 pp. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/gb1j
15. Psiholoģija 2. 2. grāmata. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304 lpp.
16. Psihosociālā darba vide. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 155 lpp.
17. Robinsa M. 5 sekunžu likums. Rīga: Zvaigzne, 2019. 238 lpp.
18. Roja Ž. Stress un vardarbība darbā. Ko darīt? Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016. 94 lpp.
19. Šahs N. 10 soļi stresa mazināšanai. Rīga: J.L.V., 2013. 174 lpp.
20. Šeinovs V. Saki “nē” un nejūties vainīgs. Rīga: Avots, 2015. 301 lpp.
21. Thompsons J., Scott J. M., Jonatham M., Martin F. Strategic Management: Awareness & Change. 8th ed. Australia: Cengage Learning, 2017. 650 p.
22. Tourangbam D. K. Time Management. New Delhi: Vij Books India Private Limited, 2011. 206 pp. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/kdhk
23. Veselības psiholoģija. Rīga: RSU, 2019. 415 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Annas Psiholoģija: iepazīsti sevi un dzīvo labāk! Rīga: Žurnāls Santa, 2011. ISSN: 2243-688X
2. Biznesa Psiholoģija. Ikšķile: Saules Bite, 2006-2014. ISSN: 1691-3183. Pieejams: https://biznesapsihologija.lv/
3. IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS). Print ISSN: 2320–1959, Electronic ISSN: 2320–1940. Pieejams: https://www.iosrjournals.org/iosr-jnhs.html
4. Psiholoģija: žurnāls. Rīga: Northen European Ecology, 2017. ISSN: 2501-0174.