Code du cours TraZ4025

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences24

Nombre des travaux du laboratoire8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours07.02.2017

Auteur du cours

author

Ainārs Galiņš

Connaissances de base

ETeh2015,

MašZ3027,

MašZ3028,

Manuels

1. Galiņš A. Spēkratu elektroiekārtas. Jelgava: LLU, 2008. 298 lpp.
2. Galiņš A. Spēkratu elektroiekārtas: Laboratorijas darbu uzdevumi, to izpildes metodika un palīgmateriāli. Jelgava: LLU, 2008. 40 lpp.
3. Automotive Handbook. 4th Edition. Robert Bosch GmbH, 1996. 892 p.

4. Automotive Electrics Automotive Electronics. Plochingen: Robert Bosch GmbH, 2006. 503 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Чижиков Ю. П., Акимов С. В. Электрооборудование автомобилей: Учебник для ВУЗов. Москва: За рулем, 2005. 336 c.

2. Galiņš A. Elektrozinību teorētiskie pamati. Elektrisko ķēžu aprēķini./ Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.