Kurs-Code Soci3021

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)07.12.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Silva Barševska

Vorkenntnisse

Soci1005,

Soci2047,

Soci2048,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bendiksens P.Ievads kultūras un mākslas menedžmentā. Rīga: Jāņa Rozes apgāds.2008. 382 lpp.
2. Hellemans B. Understanding Culture: A Handbook for Students in the Humanities. Amsterdam, University Press, 2017, 180 p. Pieejams LLU EBSCOhost datubāzē: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMH3d19fMTIY1MzA0OV9fQU41?sid=2097dc19-a83f-4c65-acbf-68add0a02127@redis&vid=4&format=EB&rid-1
3. Kleins A. Kultūrpolitika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008. 256 lpp.
4. Mirzojevs N. Kā raudzīties uz pasauli. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017. 287 lpp.
5. Pennington R. () Cultural Theory for the Humanities. NY,Nova Science Publishers Inc. 2016.173 p. Pieejams LLU EBSCOhost datubāzē: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMH3d19fMTIyNjE5MF9fQU41?sid=2097dc19-a83f-4c65-acbf-68add0a02127@redis&vid=4&format=EB&rid-1
6. Projekts “Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.- 2027.gadam“, 2021. Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501590

Weiterfuhrende Literatur

1. Burdjē P. Praktiskā jēga. Rīga:Omnia Mea. 2004. 397 lpp.
2. Griswold W. Cultures and Societies in a Changing Wordl. SAGE Publications Inc. 2013.160 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/detail/detail?vid=12&sid=2097dc19-a83f-4c65-acbf-68add0a02127%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbG12ZQ%3d%3d#
3. Kultūras sektora ekonomiskā nozīme un ietekme Latvijā. Rīga.2007.Pieejams: https://culturelablv.files.wordpress.com/2009/04/kulturas-ekonomiskas-ietekmes-izvertejums-lavija-2007.pdf
4. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. Rīga: Jumava. 2004. 279 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. International Journal of Cultural Studies. Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/ics
2. Kultūras un patstāvīgas domas interneta žurnāls “Satori”. Pieejams:
https://satori.lv