Kurs-Code PārZ4046

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge4

Arbeit im Labor (Stundenzahl)12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)13.04.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Daiga Kunkulberga

Vorkenntnisse

Ķīmi2006,

Ķīmi3002,

Ķīmi3005,

PārZ3017,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Segliņš V., Kunkulberga D. Miltu konditorejas izstrādājumu ražošana. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 272 lpp. 2. Bicāne A. Jaunā konditora rokasgrāmata. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007. ISBN 9789984766942 3. Gavriļenko E. Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos: mācību līdzeklis studiju kursa apgūšanai. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. ISBN 9789984828138.

Weiterfuhrende Literatur

1. Gisslen W. Professional Baking. New Jersey: John Wiley & Sons, 2005. 701 p. 2. Figoni P. How Baking Works. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. 400 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Gastromāns: žurnāls. Nr. 1 (1) 2003- Rīga: Baltijas mārketinga un reklāmas kompānija "Prospekts", 2003. ISSN 1691-1075. 2. Ievas Virtuve. Rīga: Žurnāls Santa ISSN 1691-5763. 3. Mūsmājas: labākais žurnāls mājai un ģimenei. Rīga: Dadzis. ISSN 1407-0995.