Kurs-Code PārZ3049

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Arbeit im Labor (Stundenzahl)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)12.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Daina Kārkliņa

author

Zanda Krūma

author

Jeļena Zagorska

author

Ilze Grāmatiņa

author

Solvita Kampuse

author

Daiga Kunkulberga

Vorkenntnisse

PārZ2005,

PārZ2006,

PārZ2051,

PārZ3017,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Vīna pasaule. Rīga: Jumava, 2015. 254 lpp. 2. Ivaņikovs Z. Bārmeņa rokasgrāmata. Rīga, 1995. 249 lpp. 3. Zaicevs V. Alus garša. Rīga, 1998. 47 lpp. 4. Stīvensons T. Vīns. Rīga: Zvaigznes ABC, 1998. 71 lpp. 5. Kaļķis J. Ievads stipro alkoholisko dzērienu kultūras vēsturē [skaņu ieraksts]. Rīga: Apostrofs, 2011. 1 CD 6. Stiprie dzērieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 120 lpp 7. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija: starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne": mācību materiāls. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 93 lpp. 8. Milk and dairy products in human nutrition. Technical editors E. Muehlhoff, A. Bennett, D. McMahon. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013. 376 p. 9. Kangare V. Dārzeņu, augļu un sēņu konservēšana. Rīga: Avots, 1982. 269 lpp. 10. Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010. 292lpp. 11. Piens un tā produkti. Rīga: Lauku avīze, 2016.

Weiterfuhrende Literatur

1. Handbook of brewing. Edited by F. G. Priest, G. G. Stewart. 2nd ed. Boca Raton ... [etc.]: CRC/Taylor & Francis, 2006. 853 p 2. Arthey D., Ashurst P.R. Fruit processing. Cider, perry, fruit wines, and other alcoholic fruit beverages. Great Britan: Blackie academic &professional, 1997, p.97-133, 3. Ozola L. Siera ražošanas pamati. Rīga, 1997. 113 lpp. 4. Kokars V. Augļu sulu un vīnu gatavošana mājas apstākļos. Rīga: Avots, 1991. 48 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Internet resources – key words: malt, beer, strong alcoholic drinks, milk, milk products, meat products, bread, fruit and vegetables