Kursa kods PārZ2054

Kredītpunkti 3

Veselīgs uzturs

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilze Beitāne

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veicināt veselīga uztura un veselīga dzīvesveida apguvi un pielietojumu dzīvē, jo tā ir viena no valsts prioritātēm. Studenti iegūst zināšanas par uzturu un tā nozīmi dzīves kvalitātes nodrošināšanā, izprotot dažādo vecuma grupu uztura vajadzības. Iepazīstas ar jaunākajām uztura tendencēm, Latvijas un pasaules veselīga uztura rekomendācijām un dažādām diētām, tai skaitā ārstnieciskajām. Apgūst prasmes aprēķināt indivīdam nepieciešamo enerģijas un uzturvielu daudzumu dienā atbilstoši rekomendācijām, izvērtēt dažādu diētu ietekmi uz organismu un veselību, kā arī izstrādāt pārtikas produktus, veicot uzturvielu un enerģētiskās vērtības aprēķinus, dažādām iedzīvotāju grupām, ņemot vērā to uztura vajadzības. Analizē un izvērtē dažādu informācijas avotus par uzturvielu nodrošināšanu pārtikas produktos cilvēkiem ar dažādām diētām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

zināšanas un izpratne par uzturu un tā nozīmi veselības saglabāšanā, kā arī saistošiem normatīviem aktiem un rekomendācijām – 1.kontroldarbs; praktiskie darbi;
prasmes aprēķināt indivīdam nepieciešamo enerģijas daudzumu dienā, izstrādāt jaunus pārtikas produktus, veicot to uzturvielu un enerģētiskās vērtības aprēķinu, izvērtēt dažādas diētas – 2. un 3. kontroldarbs; praktiskie darbi;
kompetences: izprot veselīga uztura būtību un ir spējīgs analizēt un izvērtēt dažādus informācijas avotus par uzturu, sniedzot pamatotu viedokli. (Diskusija ar pasniedzēju par uztura tēmām, pamatojot savu viedokli)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzturs, tā nozīme. Uzturvielas, to nozīme un funkcijas organismā. Olbaltumvielas, tauki, ogļhidrāti, vitamīni un minerālvielas. (Lekcijas – 2h)
2. Nepieciešamais enerģijas daudzums un to patēriņš, veicot fiziskās aktivitātes. Herisa-Benedikta formula. Enerģijas patēriņš, veicot dažādas fiziskas aktivitātes. (Praktiskie darbi – 2 h)
3. Ķermeņa masas izvērtēšanas iespējas. Ķermeņa masas indekss (BMI). Broka indekss. Vidukļa un gurnu apkārtmēra mērījumi. Ķermeņa masas un auguma izteikšana procentīlēs bērniem un pusaudžiem. (Praktiskie darbi – 2 h)
4. Diēta, tās veidi: ātrās, ilgstošās, ārstnieciskās, ar izmainītu uzturvielu daudzumu, viena produkta diētas, slavenību un autordiētas. Iemesli diētas uzsākšanai un pārtraukšanai. Liekās ķermeņa masas cēloņi. Latvijas statistika. Jo-jo efekts. (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
5. Ēšanas traucējumi. Fakti un piemēri. Līdzcilvēku attieksme un ietekme. Badošanās – par un pret. (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
6. Saistošā likumdošana. MK noteikumi Nr. 172. Ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas Latvijas iedzīvotājiem. (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
1. Kontroldarbs
7. Veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem, to analīze. (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
8. Vai veselīgs ir vienmēr veselīgs? Kā izvērtēt, kurš produkts ir vai nav veselīgs? Kā neapjukt plašajā produktu klāstā? Pārtikas produktu marķējums. (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
9. Veselīguma norādes, kā tās nonāk produkta marķējumā. Kā patērētājam tās saprast? Vai man kā patērētājam, tās ir nozīmīgas. (Lekcija – 1 h)
10. Veselīga uztura ieteikumi sievietēm grūtniecības laikā. Veselīga uztura ieteikumi zīdaiņiem. (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
11. Veselīga uztura ieteikumi bērniem no 2-18 gadu vecumam. Vecāku ietekme bērna uztura ieradumu veidošanā un nostiprināšanā. Uztura aizliegumi. (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
12. Veģetārisms, tā veidi: ovolakto-, lakto- un ovoveģitārisms, vegānisms, frutārisms. Daļējs veģitārisms: semiveģitārisms un fleksitārisms. Veselīga uztura ieteikumi veģetāriešiem. (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
2. Kontroldarbs
13. Vidusjūras zemju uzturs kā viens no veselīgākiem uztura veidiem pasaulē. Augstākie dzīves rādītāji. Dominējošās produktu grupas: graudaugi, dārzeņi, augļi un olīveļļa. (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
14. Dalītais uzturs, tā pamatojums, nosacījumi, pielietojums un vērtējums. Produktu iedalījums: olbaltumvielām, ogļhidrātiem bagātie produkti un neitrālie. (Lekcija – 1 h)
15. Doktora Atkinsa diēta jeb diēta ar zemu ogļhidrātu saturu jeb bezogļhidrātu diēta. Olbaltumvielu diētas. (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
16. Celiakija, kā ar to sadzīvot. Diētas veidošana. Produktu klāsts tirdzniecības tīklos. Fenilketonūrija, kā ar to sadzīvot. Diētas veidošana. (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
17. Laktozes nepanesība, tās veidi, cēloņi. Izplatība Latvijā un pasaulē. Produktu grupas, kas nesatur laktozi. Diētas veidošana. Podagra – “aristokrātu” saslimšana. Cēloņi un sekas. Nepieciešamā diēta. (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
3.Kontroldarbs
Diskusija ar pasniedzēju par uztura tēmām, pamatojot savu viedokli

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāuzraksta 3 plānotie kontroldarbi. Jāpiedalās praktiskajos darbos (ne mazāk kā 80%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi iepazīstas ar papildu informāciju, kas ir pieejama e-studijās, VM un SPKC mājaslapās un izmanto zinātniskās datu bāzes pieejamos pētījumus, lai veidotu savu viedokli ar pamatojumu par dažādiem uztura jautājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Katra kontroldarba atzīme veido 30% no kopējā vērtējuma, kas kopā sastāda 90%. 10% no kopējās atzīmes veido praktisko darbu izpilde.

Obligātā literatūra

1. Gropper, S.S., Smith, J.L., Carr, T.P. Advanced nutrition and human metabolism. 7th edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2017. -583 lpp.
2. Brown, J.E....[et al.]. Nutrition through the life cycle. 6th edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. -590 lpp.
3. Bender, D.A. Introduction to nutrition and metabolism. 5th edition. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2014. -404 lpp.
4. Essentials of human nutrition. By: Mann, Jim; Truswell, A. Stewart. Edition: 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. 2002. E-Book., Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost)

Papildliteratūra

1. Food Neophobia: behavioral and biological influences. Edited by Steve Reilly. Duxford, United Kingdom: Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier, 2018. -399 lpp.
2. Drummond, K.E., Brefere, L.M. Study guide to accompany nutrition for foodservice and culinary professionals. 9th edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2017. -236 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

VM mājaslapa par veselīgu uzturu: https://www.vm.gov.lv/lv/veseligs-uzturs
SPKC mājaslapa par veselīgu uzturu: https://www.spkc.gov.lv/lv/veseligs-uzturs

Piezīmes

Izvēles kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem.