Kurs-Code MatZP038

Kreditpunkte 12

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)324

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)324

Bestätigt am (Datum)27.02.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Laura Boldiševica

Vorkenntnisse

MākZ3027,

MašZ2015,

MašZ2016,

MašZ3015,

MatZ1006,

MatZ4012,

Soci4008,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Uzņēmuma dokumentācija
2. Dizainera profesijas standarts 2010, 279.-285.lpp. [tiešsaiste] [skatīts 12.07.2021]. Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators/profesiju-klasifikators-aktualizets-2021gada-22februari
3. Best K. Design Management: managing design strategy, process and implementation. Switzerland: AVA Publishing SA, 2006. 215 p.
4. Townson D. The seven tenets of human-centred design [tiešsaiste] [skatīts 11.07.2021]. Pieejams: https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/seven-tenets-human-centred-design

Weiterfuhrende Literatur

1. Bērziņa E. Par dažiem izvēles un kvalitātes aspektiem mūsdienu dizaina vērtējumā [tiešsaiste] [skatīts 12.07.2021]. Pieejams: http://old.design.lv/dizaina-teorija/207-%20par-daiem-%20izvles-un-%20kvalittes-aspektiem-%20msdienu-dizaina-%20vrtjum
2. The handbook of design management. R. Cooper, S. Junginger, T. Lockwood, R. Buchanan, R. Bolan, K. Chung. United Kingdom: Bloomsbury, 2011. 566 p.
3. DK Publishing, Design: The definitive visual history. The United Kingdom: Dorling Kindersley, 2015. 400 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Teters D. Kā dizains var maldināt?. Dizaina Studija, marts-aprīlis, 2009, 18.-19. lpp.
2. Jākobsone I., Pētersons M., Vokova T. The latest trends of design industry development and perspectives in Latvia. Journal of Business Management, No.3, 2010, p.72-78.[tiešsaiste]. [skatīts 01.02.2018.]. Pieejams: http://www.riseba.lv/lv/zinatne/zinatniskas-publikacijas/journal-business-management
3. Piņķe A. Eko Love: Vai zaļais ir tik zaļš? Deko, februāris, 2017, 43.– 46. lpp.