Code du cours MežZ3075

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours03.11.2020

Auteur du cours

author

Mareks Millers

Connaissances de base

BūvZ1038,

LauZ1015,

MežZ1015,

MežZ3074,

Manuels

1. Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015. AS Latvijas valsts meži. Rīga: AS LVM, 2015. 88 lpp.
2. Meža autoceļu rokasgrāmata. G.Ašmanis, M.Neicinieks, A.Neimanis u.c. Rīga: AS LVM, 2011. 96 lpp.
3. Drēska A. Meža autoceļi: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. Jelgava: LLU, 2014. 120 lpp.
4. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Jeļisējevs B. Ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija: mācību līdzeklis. Smiltene: Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 208 lpp.
2. Gruntsmācības pamati: mācību līdzeklis. Sast. A. Drēska. Jelgava: LLU, 2004. 32 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. SkogForsk Results. ISSN 1103-6222
3. Meža Avīze. ISSN 1407–6187