Код курса MežZ3024

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса03.11.2020

Разработчики курса

author

Lelde Vilkriste

author

Linards Sisenis

Учебная литературa

1. Kas jāzina meža īpašniekam. LVMI Silava, 2017. http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/180
2. Meža biomasa – jauni produkti un tehnoloģijas. Pētījuma atskaite, RTU & VASSI, 2016. 212 lpp. https://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/petijums-meza-biomasa-jauni-produkti-un-tehnologijas
3. Meža enciklopēdija. (Jānis Broks). Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.
4. Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem. Projekta pārskats. LVMI “Silava”, 2017. 296 lpp. https://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/mezsaimniecibas-ietekme-uz-meza-un-saistito-ekosistemu-pakalpojumiem-2017
5. Saliņš Z. Meža izmantošana Latvijā - vēsture, stāvoklis, perspektīvas. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 1999. 270 lpp.
6. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.

Дополнительная литература

1. Sorrenti, S. 2017. Non-wood forest products in international statistical systems. Non-wood Forest Products Series no. 22. Rome, FAO. http://www.fao.org/3/a-i6731e.pdf
2. Wolfslehner, B., Prokofieva, I. and Mavsar, R. (editors). 2019. Non-wood forest products in Europe: Seeing the forest around the trees. What Science Can Tell Us 10. European Forest Institute. ISBN 978-952-5980-78-3 (pdf )
3. 2ND international non wood forest product symposium. http://foris.fao.org/static/nwfp/II_International_NWFPs_Symposium-ABSTRACTS.pdf

Периодика и другие источники информации

1.Baltijas Koks, ISSN 1407-6667.
2.Meža Avīze, ISSN 1407-6187.
http://www.fao.org/forestry/nwfp/6388/en/
https://star-tree.eu/
www.likumi.lv
www.silava.lv