Kurs-Code MašZ4048

Kreditpunkte 12

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)480

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)480

Bestätigt am (Datum)20.09.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Daina Kanaška

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kanaška D., Metodiskie norādījumi Bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju progr. Mašīnu projektēšana un ražošana. Jelgava: TF, 2020. 12 lpp., pieejams http://tf.llu.lv/lv/metodiskie-noteikumi-darbu-izstradasana-un-aizstavesana
2. J. Quirk T. J. (2016) Excel 2016 for Business Statistics: A Guide to Solving Practical Problems (Excel for Statistics). Springer, 260 p.

3. Lambert J. (2015) Microsoft Word 2016 Step By Step. Microsoft Press, 624 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kalpakjan S., Schmid S.R. Manufacturing engineering and technology. Jurong: Pearson Prentice Hall, 2010. 1180 lpp.

2. Bakalaura darba tematam atbilstoša profesionālā literatūra (informācija)/ Professional literature corresponding to the topic of the bachelor's thesis (information)