Kurs-Code MašZ4023

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)06.04.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Guntis Gailums

Ersetzte Kurs

MašZB004 [GMASB004]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2007. 258 lpp.
2. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 265 lpp.
4. ČukursJ., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: RaKa, 2004. 233 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Aumale M., Čukurs J., Nulle I. Inženiergrafika: kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi Tehniskās fakultātes nepilna laika studentiem. Jelgava: LLU, 2006.
2. Čukurs J., Galiņš A., Aumale M. Inženiergrafika. Celtniecības rasējumi un elektroinstalācijas plāni: metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2000. 67 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Frederick E. Giesecke. Technical drawing. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall/Pearson Education, 2003.