Kurs-Code LauZP065

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)120

Bestätigt am (Datum)23.03.2020

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Gunita Bimšteine

Ersetzte Kurs

LauZR001 [GLAUR001]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Augkopība (2004). A. Ružas redakcijā. LLU: SIA JUMIS. 374 lpp.
2. Augsnes ilgtspējīga izmantošana (2008). O. Nikodemus red. O. Nikodemus, A.Kārkliņš, M. Kļaviņš u.c. Rīga: Akadēmiskais apgāds. 256 lpp.
3. Augu slimības (2003) B.Bankinas red.Jelgava: LLU, 247 lpp.
4. Bankina B., Gaile Z. (2014) Ziemāju labības un to slimības. Jelgava,: LLU 104 lpp.
5. Latvijas augšņu noteicējs (2009). A. Kārkliņa red. A. Kārkliņš, I. Gemste, H. Mežals u.c. Jelgava: LLU. 240 lpp.
6. Priedītis A. (1996) Kultūraugu kaitēkļi. Rīga, Zvaigzne ABC, 293 lpp.

7. Turka I. (2004) Pesticīdu lietošanas riski augu aizsardzībā. Rīga: Zvaigzne. 159 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai. Ozolnieki: SIA LLKIAC.

2. Rokasgrāmata augu aizsardzības līdzekļu droša lietošana cilvēkam un videi, LAALRUTA, 2013. - 52. lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Interneta resursi - www.vaad.gov.lv