Kurs-Code LauZP048

Kreditpunkte 9

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)243

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)243

Bestätigt am (Datum)20.01.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Biruta Bankina

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2020). Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 6. papild. un pārstr. izd. Jelgava: LLU. 69 lpp