Код курса LauZ4165

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций8

æоличество лабораторных работ24

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса19.02.2014

Разработчик курса

author

Mareks Šmits

Учебная литературa

1. Čukurs J., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: RaKa, 2004. 233 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2004. 256 lpp.
3. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.

4. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.

Дополнительная литература

1. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darbu uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010. 216 lpp.
2. Dobelis M., Jurāne I., Veide Z., Fjodorova G., Auzukalns J., Dobelis V., Veide G., Leja E. Inženiergrafikas pamati. Rīga: RTU, 2003. 180 lpp.

3. Bogoļubovs S. Rasēšana. Rīga: Zvaigzne, 1990. 303 lpp.