Code du cours LauZ4122

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours19.10.2011

Auteur du cours

author

Ilmārs Dukulis

Manuels

1. Dukulis I. Pamati darbā ar AutoCAD 2018: mācību e-grāmata. Jelgava, 2018. 178 lpp.
2. Omura G., Benton B.C. Mastering AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018. John Wiley & Sons, 2017. 1048 p.
3. Onstott S. AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018 Essentials. John Wiley & Sons, 2017. 432 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika. Mašīnbūves rasēšana: Mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 256 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika (Tēlotājas ģeometrijas pamati, projekciju rasēšana. Konstruktoru dokumentācija. Datorizētās projektēšanas pamati). Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.