Код курса LauZ4066

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса19.10.2011

Разработчик курса

author

Ēriks Kronbergs

Предыдущая версия курса

LauZ4192 [GLAU4192]

Учебная литературa

1. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga, 2005. 183 lpp.

2. Birzietis G., Kaķītis A., Kronbergs Ē., Mežs A., Vizbulis J. Lauksaimniecības hidraulika. Uzdevumi. [B.v.: b.i., 2002]. 64 lpp.

Дополнительная литература

1. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp.

2. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika: pamatlīmenis. Apz. D. LB. - TP 501 - LV4. izdevums 01/92. 2001. 283 lpp. Rīga: Festo, 2000.

Периодика и другие источники информации

1. Fluid Power Journal ISSN: 1073-7898. Pieejams arī: http://fluidpowerjournal.com