Код курса LauZ4028

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса10.12.2019

Разработчики курса

author

Antra Balode

author

Daiga Sergejeva

Предварительные знания

Biol1001,

Biol3006,

Biol3014,

LauZ4027,

Предыдущая версия курса

LauZB006 [GLAUB006]

Учебная литературa

1. Bagust, H. (1996) The Gardener’s Dictionary of Horticultural Terms. Cassell, p.337
2. Birulis I. (2007) 400 puķes Latvijā no pavasara līdz rudenim. Rīga: Lauku Avīze, 224 lpp.
3. Briede G. (2008) Dārza papardes un zāļveida ziemcietes. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds. 143 lpp.
4. Gailīte M, Klovāne I. (2018) Siltumnīcas. Uzbūvē sapņu māju saviem augiem! Rīga: Latvjas Mediji, 215 lpp.
5. Hodge, G. (2011) RHS Propagation Techniques. Mitchel Beazley,
6. Leopold A.C., Kriedemann P. E.(1975) Plant growth and development. McGraw- Hill.
7. Monsone L., Juhansons B.k. (2006) Vasaras puķes. Rīga: Zvaigzne ABC. 173 lpp.
8. Nollendorfs V. (2003) Kūdras substrāti katrai kultūrai. Dārzs un Drava. Nr. 3, 6-10 lpp.
9. Nollendorfs V. (2004) Augsnes jākaļķo regulāri. Vides Vēstis. Nr. 3, 38-45 lpp

10. Onkele A. (2004) Vasaras puķu dārzs 2. Lauku Avīzes tematiskā avīze. Rīga: LA izdevniecība . 62 lpp.

Дополнительная литература

1. Gailīte M. (2006) Kasetes dēstu audzēšanai. Agrotops. Nr. 1, 30-33 lpp.
2. Hodžs Dž. (2014) Botānika dārzkopjiem. Dārzkopības māksla un zinātne. Apskats un skaidrojumi. Rīga: Zvaigzne ABC. 224 lpp.
3. Lielpētere A. (2009) Bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi un mikrobioloģiskie preparāti- cilvēku labklājībai. Rakstu krājums. SIA Bioefekts. 132 lpp.

4. Nollendorfs V., Osvalde A., Paegle G. (2004) Ūdens mūsu zemes lielākā vērtība. Vides vēstis . Nr. 2. 16 32 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Dārzs un Drava. Rīga, SIA Saimnieks. LV.
2. Dārza Pasaule. Rīga, SIA Dienas žurnāli.

3. Deko.: dārzs, būvniecība, dizains, interjers. Rīga, SIA Žurnāls Santa.