Kurs-Code LauZ3149

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Bestätigt am (Datum)19.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ruta Galoburda

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp.
3. Fellows P. J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000. 575 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas / L. Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 524 lpp.
2. Chemical Engineering for the Food Industry. Ed. by P.J.Fryer, D.L.Pyle, C.D. Rielly. London, etc.: Blackie Academic & Professional, 1997. 462 p.
3. Toledo R.T. Fundamentals of food process engineering. New York, NY: Springer, 2007. 579 p.