Kurs-Code LauZ2048

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)09.04.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dzidra Kreišmane

Vorkenntnisse

Biol1001,

Biol3014,

LauZ2040,

LauZ2044,

LauZ4031,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Adamovičs A. (2017). Zālāju ierīkošana un izmantošana. Jelgava, 136. lpp.
2. Adamovičs A., Kreišmane D., Narvils M. (1998.) Zālāju ierīkošana un izmantošana zemnieku saimniecībās. Ozolnieki: LLKC. 40 lpp.
3. Augkopība (2004.) A. Ružas red. Jelgava: LLU. 283. – 331. lpp.
4. Ceļvedis daudzgadīgo zālaugu sēklaudzēšanā (2008.) B. Jansones red. B. Jansone, S. Rancāne, V. Dzenis, A. Jansons. Skrīveri: LLU Zemkopības zinātniskais institūts. 264 lpp.

5. David Blakesley, Peter Buckley (2016). Grassland Restoration and Management (Conservation Handbooks) 1st Edition, Kindle Edition. Pelagic Publishing [Tiešsaiste][skatīts 22.07.2019] Pieejams: https://www.amazon.in/dp/B0759SR134/ref=rdr_kindle_ext_tmb

Weiterfuhrende Literatur

1. Freimanis P., Holms I., Lauva J. (1982.) Lopbarības ražošana tīrumos. Rīga: Zvaigzne. 305 lpp.
2. Kultivētās ganības (1977.) J. Vaivars. Rīga: Liesma. 140 lpp.
3. Labu ganību iekopšana (2000.) Antonijs A., u.c. SIA Latvijas šķirnes sēklas. 59 lpp.
4. Osītis U. (1998). Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. LLKC, 102 lpp.

5. Pankovs J., Ivanovs S., Viesturs D. (2004). Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. LLU, 125 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Interneta resursi un periodiskie lauksaimniecības izdevumi: žurnāls Agrotops, u.c.
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
3. „Grassland Science in Europe”. the proceedings appear as successive volumes in the EGF series. All papers of EGF conferences are peer reviewed, edited and published as hard cover since 1996. [Tiešsaiste][skatīts 22.07.2019] Pieejams: https://www.europeangrassland.org/en/infos/printed-matter/proceedings.html
4. “Grass and Forage Science” is the official journal of EGF, in co-operation with the British Grassland Society. More information can be found at: http://www.britishgrassland.com
and http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0142-5242&site=1