Kurs-Code Ķīmi2004

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)30.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Fredijs Dimiņš

author

Pēteris Kūka

Vorkenntnisse

Ķīmi2002,

Ķīmi2016,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. F.Dimiņš. Lekciju materiāli fizikālajā ķīmijā PTF studentiem. E-studiju materiāls, pieejams konkrētaj’e-studiju kursā, 2019.
2.Kolasinski, Kurt W. Physical Chemistry: how chemistry works. Chichester, West Sussex : Wiley, 2017, 726 p.
3.Engel T., Reid P. Physical Chemistry. San Francisco etc.: Pearson Education, Inc., 2014. 1040 p.
4.Kūka P., Dūma M. Fizikālā ķīmija. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti. Jelgava: LLU, 2008, 101 lpp.
5.Atkins P. W. Physikalische Chemie. Weinheim etc.: VCH, 1996. 1106 p.
6.Alksnis U., Kļaviņš Z., Kūka P., Ruplis A. Fizikālā un koloidālā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1990, 424 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Shultz J.M. Chemistry for Engineers. Boston etc.: Houghton Mifflin Company, 2007. 522 p.
2. Wedler G. Lehrbuch der Physikalischen Chemie. Weinheim etc.: Wiley - VCH, 1997. 1070 p. 3. Walstra P. Physical Chemistry of Foods. New York etc.:Marcel Dekker Inc., 2003. 807 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Food Science and Technology International Published by Sage Publications. ISSN (printed): 1082-0132. ISSN (electronic): 1532-1738.
2. Food Quality and Preference Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. Pilni teksti Science Direct datubāzē