Kurs-Code Ķīmi2002

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)48

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)56

Bestätigt am (Datum)30.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Māra Dūma

Ersetzter Kurse

Ķīmi2001 [GKIM2001]

ĶīmiB003 [GKIMB003]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Jansons E. Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati: mācību grāmata. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 307 lpp.
2. Putniņš J. Analītiskā ķīmija: lekciju kurss. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007.
3. Dūma M. Kvalitatīvā analīze. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti. Jelgava: LLU, 2008. 17 lpp.
4. Druviete B., Dūma M., Truksne D. Kvantitatīvā analīze. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti. Jelgava: LLU, 2008. 46 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Matiseks R., Šnēpels F.M. Šteinere G.. Pārtikas analītiskā ķīmija. Pamati, metodes, lietošana. Tulk. Dr. ķīm. I. Jākobsone, Dr.ķīm. M. Jākobsons. Rīga: LU, 1998. 456 lpp.
2. Druviete B., Dūma M., Truksne D. Analītiskās ķīmijas uzdevumi ar risinājumiem un vingrinājumiem. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
3. Analytical chemistry. A modern approach to analytical science. Ed. By Mermet J.M., Otto M., Valcarcel M. Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2004. 1181 p.