Kurs-Code Ķīmi1020

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)41

Bestätigt am (Datum)24.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Fredijs Dimiņš

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Lewis R., Evans W. Chemistry. London : Palgrave Macmillan, 2018, 508 p.
2. Čakste I. Vispārīgā ķīmija. LLU, Ķīmijas katedra. Rīga: Drukātava , 2008. 66 lpp.
3. Druviete B. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. LLU, Ķīmijas katedra. Rīga: Drukātava , 2008. 59 lpp.
4. Malone L.J.. Basic Concepts of Chemistry.New York etc.: John Wiley@Sons, 2004, 882 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kokars Valdis. Vispārīgā ķīmija. Rīga: RTU izdevniecība, 2009, 286 lpp.
2. Brown T.L., LeMay E.Jr., Burstein B.E., Marphy C.J. Chemistry. The Central Science. Upper Saddle River: Pearson Education International, 2006. 1128 p.
3. Zumdahl S.S. Chemical Principle. Boston, New York: University of Illinois,2005. 1070 p.
3. Федосова Н.Д. Химические основы полимеров и вяжущих веществ. Издательство Ассоциации строительных вузов (ACB), 2005. 176 с.