Code du cours HidZ3040

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours24.03.2021

Auteurs du cours

author

Inga Grīnfelde

author

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Manuels

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 224 lpp.
2. Uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts) „Meliorācijas sistēmas”. Rīga, 2009. Pieejams: http://www.zmni.lv/nozares-standarts/
3. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. O. Sauka, P. Bušmanis u.c. Rīga: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.
4. Drainage Principles and Applications. International Institute for Land Reclamation and Improvement. Editor–in-chief H. P. Ritzema. Netherlands: ILRI. Wageningen, the Netherlands, 1994. 1125 p. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/272564027_Drainage_Principles_and_Applications_Ritzema_HP

Ouvrages supplémentaires

1. Zīverts A. Hidroloģija: ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 103 lpp.
2. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava, LLU: 2001. 81 lpp.
3. Kultūrtehnisko darbu tehnoloģiskās shēmas. Rīga: RRA "Latvijas meliorācija", 1990. 27 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Ražība: Zinātniski praktisks žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. Rīga: Agroķīmisko pētījumu centrs.
2. Vides Vēstis: vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga: Vides aizsardzības klubs. 1997- ISSN 1407-2939