Kurs-Code Fizi2036

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Arbeit im Labor (Stundenzahl)32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)30.04.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Uldis Gross

author

Ilze Pelēce

author

Andris Bērziņš

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv.
2. Fizika. A.Valtera red. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
3. Pandalons V., Iljins U. Meteoroloģija. Jelgava, LLU, 1999-2001. 3 daļas. 173 lpp, 175 lpp, 168 lpp.

4. Millers A., Rūse I. Vispārīgā radiobioloģija un praktiskā radioekoloģija. Rīga, Zvaigzne, 1995. 313 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications. 6th Edition. New Jersey: Pearson Education Inc, 2005. 946 p.
2. Pandalons V., Pelēce I. Meteoroloģijas terminu vārdnīca. Jelgava, 2003. 150 lpp.
Ahrens C.D. Meteorology Today. New York: West Publishing Co., 1991. 331 p.
3. Dehtjars J. u.c. Radiācijas drošības rokasgrāmata speciālistiem. Rīga, 2004.- 97 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls "Terra" Rīga: Latvijas universitāte ISSN 977-1407-7191