Код курса Fizi2032

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса31.01.2024

Разработчик курса

author

Antons Gajevskis

Учебная литературa

1. Branka V., Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 12.klasei: mācību grāmata. 1. Elektromagnētiskās svārstības un viļņi. Rīga: Zvaigzne ABC, [1997.] 127 lpp.
2. Branka V., Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 12.klasei: mācību grāmata. 2. Optika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1993. 150 lpp.
3. Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 10. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 263 lpp.
4. Gaumigs G., Aukums A. Fizika. Elektrība un magnētisms. Gaisma. Rīga: Mācībugrāmata, 1999. 96 lpp.

Дополнительная литература

1. Būts G. Fizika. Dabaszinībukurssvidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 172 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Terra. Rīga: Latvijas universitāte. ISSN 977-1407-7191