Kurs-Code ETeh2005

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)06.01.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aleksejs Gedzurs

Vorkenntnisse

ETeh2019,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Klegeris I. Ž. Lietišķā elektrotehnika: Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2007. 78 lpp. Elektronisks resurss: http://www.tf.llu.lv/Mācību grāmatas
2. Lagzdiņš Ģ. E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: Jumava, 2004. 217 lpp.
3. Tumanski S. Principles of electrical measurement. Tailor&Francis, 2006. 488 p.

4. Kaķītis A. Neelektrisku lielumu elektriskā mērīšana un sensori. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 67 lpp. Elektronisks resurss: www.tf.llu.lv/Mācību grāmatas.

Weiterfuhrende Literatur

1. Klegeris I. Ž. Elektrisko lielumu mērīšana. Lekciju konspekts. Jelgava: LLU, 2008. 41 lpp. Elektronisks resurss: www.tf.llu.lv/Mācību grāmatas.