Kurs-Code Ener4038

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)08.12.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aigars Laizāns

author

Liene Kanceviča

Ersetzte Kurs

EnerB001 [GENRB001]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Galiņš A., Laizāns A., Kanceviča L. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.

2. Barkāns J. Enerģijas ražošana. Rīga: RTU, 2001. [tiešsaiste] [skatīts 5.12.2015.]. Pieejams: http://www.eef.rtu.lv/doc/studiju_materiali/012.pdf.

Weiterfuhrende Literatur

1. Strautiņš P. Skatījums uz iespējām, riskiem un risinājumiem Latvijas enerģētikā. 2008. 84 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 15.12.2015.]. Pieejams: https://www.swedbank.lv/files/analitiskie_materiali/analitiskas_diskusijas/energetika.pdf

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Renevable Energy World. Internetžurnāls. Pieejams: http://www.renewableenergyworld.com

2. International Network of Sustanable energy. Pieejams: http://www.inforse.dk