Kurs-Code Ener3027

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)17.12.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Raimunds Šeļegovskis

Vorkenntnisse

Fizi1009,

Fizi2032,

Mate1029,

Mate1030,

Ersetzte Kurs

VidEB003 [GVIEB003]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Nagla J., Saveļjevs P., Turlajs D. Siltumenerģētikas teorētiskie pamati. Rīga: RTU, 2008. 193 lpp.

2. Gengel Y.A. Heat transfer. A practical approach. Boston [etc.]: McGraw-Hill, 2004. 908 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Šeļegovskis R. Metodiskie norādījumi praktiskajiem darbiem studiju kursā „Siltumzinību pamati” LLU TF Lauksaimniecības enerģētikas specialitātei. Rīga: RTU, 2007. 26 lpp. e-grāmata. Pieejams: www.tf.llu.lv/Mācību materiāli/R.Šeļegovska mācību materiāli.