Код курса Ener2003

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса22.03.2016

Разработчик курса

author

Elīna Sturmoviča

Предварительные знания

Fizi2021,

Mate1029,

Meha4008,

Учебная литературa

1. Nagla J, Saveļjevs P., Turlajs D. Siltumenerģētikas teorētiskie pamati. Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta un mašīnzinību fakultāte. Siltumenerģētisko sistēmu katedra. Rīga : RTU, 2008. 192 lpp.

2. Lemba J.. Tehniskā termodinamika. Rīga:RTU, 1995. 197 lpp.

Дополнительная литература

1. Nagla J, Saveļjevs P, Ciemiņš R. Siltumtehnikas pamati. Rīga : Zvaigzne, 1981. 356 lpp.

2. Barkāns J. Kā taupīt enerģiju un saudzēt vidi. Rīga: SIA Bota, 1997. 369 lpp.