Kurs-Code Ekon5156

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)19.01.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Modrīte Pelše

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Vide un ekonomika: monogrāfija. Dz.Atstāja, Dž.Dimante, I.Brīvers u.c. Rīga: LU, 2011. 256 lpp.
2. Klimats un ilgtspējīga attīstība. M.Kļaviņa un J. Zaļoksna redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 384 lpp. E-grāmata (PDF). Pieejams: https://www.zalabriviba.lv/wp-content/uploads/Klimats-un-ilgtspējīga-attīstība.pdf
3. Kopnina H., Poldner K. Circular Economy: Challenges and Opportunities for Ethical and Sustainable Business. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2022. pp. 226.
4. Roorda N. Fundamentals of Sustainable Development. Second edition. New York: Routledge, 2017. 382 p.
5. Modak P. Practicing Circular Economy. Boca Raton: CRC Press, 2021. 365 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Brebbia C.A., Miralles i Garcia J.L. Environmental and Economic Impact on Sustainable Development. UK: WIT Press, 2017. 250 lpp.
2. Iedvesmojoši ekociematu stāsti: eko tehnoloģiju un prakses piemēri. Redaktori: A.Palojärvi, J.Pyysiäinen un M.Saloranta. Viļņa: BMK Leidykla, 2013. 118 lpp. .
3. Lebedev Y., Anufriev V., Lebedeva T., Kaminov A., Yachmenyova A. 2015 Professional training of future green economy specialist and strategic priorities for sustainable subsurface management. Procedia – Social and Behavioural Sciences, No. 2014, pp.660 vol. 214, 5 Dec. 2015, p. 657-666.
Pieejams ScienceDirect journals datubāzē https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281506019X
4. Ospanova A., Popovychenko I., Chuprina E. Green Economy – Vector of Sustainable Development. In: Problemy ekorozwoju – Problems of sustainable development, 2022, Vol.17(1), pp.171-181. [skatīts 28.01.2022.] Pieejams: https://ekorozwoj.pollub.pl/index.php/1712021-2/green-economy-vector-of-sustainable-development/
5. Vide un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļoksna red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp. Ir LLU FB 26 eks.
LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs -

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
3. Journal of Sustainable Development: Canadian Center of Science and Education. ISSN (Online): 1913-9071 Pieejams: https://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd
4. Journal the Circular Economy and Sustainability: Pieejams: https://link.springer.com/journal/43615/volumes-and-issues