Код курса Ekon4078

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса16.02.2016

Разработчик курса

author

Linda Medne

Предварительные знания

Ekon2017,

Ekon3120,

PārZ3066,

VadZ3058,

Учебная литературa

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2007. 229 lpp.
2. Barrow P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
3. Blackwell E. How to prepare a business plan. London: Kogan Page, 2008. 182 lpp.
4. Rurāne M.Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2002. 330 lpp.

Дополнительная литература

1. Lynn J. Start Your Own Restaurant and more. Irvine, Calif.: Entrepreneur Press, 2009. 274 lpp.
2. Kotlers F. Kotlers par mārketingu: kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā. Tulk. no angļu val. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. 269 lpp.
3. Walker J. R. The restaurant: from concept to operation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 493 lpp.
4. Wood M. B. Essential guide to marketing planning. Harlow: Prentice Hall Financial Times, 2007. 268 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Kapitāls: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
2. Biznesa psiholoģija. Ikšķile: Saules bite. ISSN 1691-3183
3. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018