Code du cours Ekon3113

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires48

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours25.09.2018

Auteurs du cours

author

Anita Kreicberga

author

Baiba Mistre

Connaissances de base

Ekon1012,

Ekon2109,

Ekon2120,

Manuels

1. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2007. 352 lpp.
2. Kavale L., Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.
3. Kavale L. Budžets un finanses: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
4. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 2010. 568 lpp.
5. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīga: Rīgas Biznesa augstskola Turība, 2012. 224 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Gončarovs G. Finanšu teorija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 107 lpp.
2. Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika: mācību līdzeklis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 207 lpp.
3. Sīpola E. Mūsdienu nodokļu teorija. Rīga: RTU, 2001. 159 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Kapitāls: žurnāls. Rīga: Jaunais kapitāls. ISSN: 1407-2505
2. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
4. Latvijas bankas mājas lapa. Pieejams: http://www.bank.lv
5. Finanšu ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapa. Pieejams: http:// www.fktk.lv
7. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv
8. VID mājas lapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv