Код курса Ekon3113

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий48

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса25.09.2018

Разработчики курса

author

Anita Kreicberga

author

Baiba Mistre

Предварительные знания

Ekon1012,

Ekon2109,

Ekon2120,

Учебная литературa

1. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2007. 352 lpp.
2. Kavale L., Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.
3. Kavale L. Budžets un finanses: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
4. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 2010. 568 lpp.
5. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīga: Rīgas Biznesa augstskola Turība, 2012. 224 lpp.

Дополнительная литература

1. Gončarovs G. Finanšu teorija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 107 lpp.
2. Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika: mācību līdzeklis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 207 lpp.
3. Sīpola E. Mūsdienu nodokļu teorija. Rīga: RTU, 2001. 159 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Kapitāls: žurnāls. Rīga: Jaunais kapitāls. ISSN: 1407-2505
2. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
4. Latvijas bankas mājas lapa. Pieejams: http://www.bank.lv
5. Finanšu ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapa. Pieejams: http:// www.fktk.lv
7. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv
8. VID mājas lapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv