Kurs-Code Ekon2131

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge48

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)56

Bestätigt am (Datum)19.06.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aina Dobele

author

Aija Jurevica

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=37967
2. Izglītības likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50759
3. LLU Satversme [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/llu-pamatdokumenti
4. LLU iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
5. LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
6. Augucēvičs J. Word Microsoft Office 2013, Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015, 83 lpp.
7. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
8. Metodiskie norādījumi studiju projektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

9. Ringa E. Microsoft Office 2007 EXCEL: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk!, Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2009, 54 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010, Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2013, 63 lpp.
2. Bucki, L. A. Microsoft Word 2013 bible: [the comprehensive tutorial resource], Indianapolis, Ind. Wiley, 2013, 1010 p.
3. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, ½ no 100: 2014.-2018. gads / Jelgava: LLU, 2019, 366 lpp.
4. Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājas lapa // http://www.llu.lv/
5. LLU Ekonomikas fakultāte Latvijas izaugsmei: 2009.-2013. gads / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte; [galvenais redaktors un sastādītājs: Voldemārs Strīķis]. Jelgava: LLU, 2013, 279 lpp.
6. LLU Ekonomikas fakultāte: 2004.-2008. gadi / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte; [galvenais redaktors un sastādītājs, Voldemārs Strīķis]. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte, 2008, 236 lpp.
7. LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mājas lapa// http://www.esaf.llu.lv/
8. LLU e-studijas [tiešsaiste]. Pieejams: https://estudijas.llu.lv/
9. LLU Prakšu nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/studiju-prakses
10. MK noteikumi Nr. 240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” (13.05.2014.) [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=266187
11. Walkenbach J. Excel 2013 bible. [the comprehensive tutorial resource], Indianapolis, IN: Wiley, 2013, 1012 p.

12. Wempen F. Microsoft PowerPoint 2013 bible.: [the comprehensive tutorial resource], Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, Inc., 2013, 804 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Excel help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Excel
2. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa // http://www.izm.gov.lv/
3. Microsoft Office. TechRepublic Blogs. Pieejams: https://www.techrepublic.com/blog/microsoft-office/
4. PowerPoint help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/PowerPoint

5. Word help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Word