Kurs-Code LauZD104

Kreditpunkte 9

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)243

Vorlesungen (Stundenzahl)48

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge48

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)147

Bestätigt am (Datum)18.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aigars Laizāns

author

Ainārs Galiņš

author

Liene Kanceviča

author

Raimunds Šeļegovskis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Gerhards J., Mahņitko A. Energosistēmu režīmu optimizācija. Monogrāfija. - Rīga: RTU izdevniecība, 2005. - 249 lpp. Identifikators datubāzē: 11453
2. Engineering Thermodynamics, Heat, Exergy (encyclopedia, monographs, publications), 2011. In http://en.wikibooks.org/wiki/Engineering_Thermodynamics
3. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. - Rīga: Gandrs, 2005. 414 lpp.
4. Nagla J., Saveļjevs P., Turlajs D. Siltumenerģētikas teorētiskie pamati. Rīga: RTU, 2008. 194 lpp.

5. Blumberga D., Veidenbergs I. Kliedētas energosistēmas. Mazas koģenerācijas stacijas. - Rīga: RTU izdevniecība, 2008. 208 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Doty, S., Turner, W.C. Energy Management Handbook, 7th Edition. The Fairmont Press: GA, 2009 - 847 p.
2. Kaltschmitt, M.,Streicher, W., Wiese, A. Renewable Energy - Technology, Economics and Environment . Springer Press, 2007 - 596 p.
3. Cengel Y.A., Boles M.A. Thermodynamics: An Engineering Approach. Mc Graw Hill, 4 th ed., 2002, 930 p.
4. Dirba J. Levins N., Pugačevs V. Vēja enerģijas elektromehāniskie pārveidotāji.- Rīga: RTU izdevniecība, 2006 - 309 lpp.
5. Ašmanis G., Ribickis L. Elektromagnētiska savietojamība. - Rīga: RTU izdevniecība, 2010 - 222 lpp.

6. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, POWERSIM SYSTEMS и SIMULINK. - М.: ДМК Пресс, 2008 - 288 с.