Kurs-Code DatZ5003

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)114

Bestätigt am (Datum)17.01.2012

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ilmārs Dukulis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Dukulis I. Pamati darbā ar AutoCAD 2018: mācību e-grāmata. Jelgava, 2018. 178 lpp.
2. Omura G., Benton B.C. Mastering AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018. John Wiley & Sons, 2017. 1048 p.

3. Onstott S. AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018 Essentials. John Wiley & Sons, 2017. 432 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika. Mašīnbūves rasēšana: Mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 256 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika (Tēlotājas ģeometrijas pamati, projekciju rasēšana. Konstruktoru dokumentācija. Datorizētās projektēšanas pamati). Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.
4. Plantenberg K. Engineering Graphics Essentials with AutoCAD 2018. Instruction. Mission, KS: SDC Publications, 2017. 950 p.

5. Simmons C., Phelps N. The essential guide to technical product specification: engineering drawing. BSI British Standards Institution. London: BSI, 2009. 204 p.