Kurs-Code CitiP008

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge88

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Viktors Valainis

author

Inta Alksne

author

Inta Ozola

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Brēmanis E., Paniška I. "Dažādu sporta veidufiziolōgiskais raksturojums", Rīga 1984.
2. Brēmanis E. "Sporta fizioloģija", Rīga, Zvaigzne, 1991.
3. Liepiņš . "Sports un sporta treniņš/Pirmā daļa/, Rīga, 2000.
4. Āboltiņa M., Knipše G. "Sporta mioliģija", Rīga, 1992.

Weiterfuhrende Literatur

1. Delavjē F. "Vingrinājumi sievietēm", Rīga, Zvaigzne ABC, 2002.
2. Delavjē F. "Muskulatūras attīstīšana", Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
3. Švinks V. "Studenta sports", Rīga, 2003.
4. "Tas jāzina un jāprot katram", Rīga, 1984.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. "Veselība", Rīga
2. "Sveiks un vesels", Rīga