Код курса CitiP008

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий88

Количество часов самостоятельной работы студента24

Разработчики курса

author

Viktors Valainis

author

Inta Alksne

author

Inta Ozola

Учебная литературa

1. Brēmanis E., Paniška I. "Dažādu sporta veidufiziolōgiskais raksturojums", Rīga 1984.
2. Brēmanis E. "Sporta fizioloģija", Rīga, Zvaigzne, 1991.
3. Liepiņš . "Sports un sporta treniņš/Pirmā daļa/, Rīga, 2000.
4. Āboltiņa M., Knipše G. "Sporta mioliģija", Rīga, 1992.

Дополнительная литература

1. Delavjē F. "Vingrinājumi sievietēm", Rīga, Zvaigzne ABC, 2002.
2. Delavjē F. "Muskulatūras attīstīšana", Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
3. Švinks V. "Studenta sports", Rīga, 2003.
4. "Tas jāzina un jāprot katram", Rīga, 1984.

Периодика и другие источники информации

1. "Veselība", Rīga
2. "Sveiks un vesels", Rīga