Course code Citi5011

Credit points 3

Labour Safety in Economy

Total Hours in Course81

Number of hours for lectures24

Number of hours for seminars and practical classes8

Independent study hours49

Date of course confirmation27.02.2017

Responsible UnitInstitute of Forest Management

Course developer

author

Uldis Karlsons

Mg. darb.aizs.

Prior knowledge

VadZ5046, Business Management

VadZ5053, Business Planning

Course abstract

Labour safety of different sectors of economics, comprised by NACE classification. Labour safety in forest, wood processing and energetic sectors. Labour safety in agriculture sector. Labour safety in food industry. Labour safety in engineering industry. Labour safety in public utilities and by office works. Labour safety in printing and publishing industry. Labour safety in textile and tailoring enterprises. Labour safety in health care system. Labour safety in railway and road transporty sector.

Learning outcomes and their assessment

After completing course student will have:
• knowledge and critical understanding of role and place of labour safety in work process of organizations and companies;
• skills define and identify risks of labour environment in company instructing of employees at work place and training employees for safe work methods;
• competence of carrying out indoor work environment monitoringi in cooperation; analyse, prognosticate and take decision in form system labour protection in company.

Compulsory reading

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 74 lpp.
2. Psihosociālā darba vide. No spāņu valodas tulkojuši: V. Kempaua, E. Briška; Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2004. 136 lpp.
3. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Further reading

1. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.
2. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 266 lpp.

Periodicals and other sources

1. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstenesis". ISSN 1407-0391.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041.
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044.