Kurs-Code Citi3054

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)26.11.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Imants Bērtaitis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kliedere I. Lietišķā informātika: mācību līdzeklis. Rīga : Juridiskā koledža, 2008. 212 lpp.
2. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 168 lpp.
3. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Microsoft Office Excel 2003. Rīga: Turība, 2007. 176 lpp.
4. Dukulis I. Apgūsim jauno PowerPoint! Microsoft Office PowerPoint 2003. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 141 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kalve I. Dokumentu datorizēta sagatavošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007. 73 lpp.
2. Getz K., Gilbert M. VBA Developer's Handbook. 2nd Edition Paperback. Sybex, 2001. 1073 p.
3. Walkenbach J. Excel 2003 Power Programming with VBA. Marina Village Parkway, Alameda: SYBEX Inc., 2004. 585 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga : Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Žurnāls E-pasaule. ISSN 1407-7299.
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044.