Kurs-Code BūvZ4131

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)10.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Kreilis

Vorkenntnisse

Arhi1023,

Arhi3087,

BūvZ2007,

BūvZ2040,

BūvZ2048,

Ersetzte Kurs

BūvZB020 [GBUVB020]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Brauns J. Tērauda konstrukcijas. Eirokodekss EC3 konstrukciju projektēšanā, Jelgava: LLU, 2008. 147 lpp.
Kreilis J Tērauda konstrukcijas. Ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN 1993-1-1. Vienstāva karkasa ēku konstruktīvie risinājumi un aprēķins. Jelgava: LLU, 2007. 142 lpp.
LVS 1993-1-1, 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām. https://www.lvs.lv/lv/std4www/LVS%20EN%201993-1-1_%20AC_2009_P.pdf .
Design of Steel Structures - 2nd Edition. Luís Simões da Silva, Rui Simões and Helena Gervásio, published by ECCS, - 2016, 511 p.

Weiterfuhrende Literatur

Kreilis J. Vienstāva ražošanas ēka. Materiāli kursa projekta izstrādāšanai studiju kursā Metāla konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2010. 86 lpp.
Kreilis, Jānis. Portālrāmju aprēķins: palīglīdzeklis projektētājiem ar aprēķina piemēru / Jānis Kreilis; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvkonstrukciju katedra. - Jelgava : LLU, 2016. - 41 lpp.
Kreilis, Jānis. Savienojumi tērauda konstrukcijās : palīglīdzeklis projektētājiem ar aprēķina piemēriem / Jānis Kreilis; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvkonstrukciju katedra. - Jelgava : LLU, 2017. - 102 lpp.
Design of steel structures : Eurocode 3: design of steel structures. Part 1-1, General rules and rules for buildings / Luís Simões da Silva, Rui Simões, Helena Gervásio, Graham Couchman. - U.K. edition. - [Brussels] : ECCS, 2014. - xxiii, 448 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Journal of Constructional Steel Research. Elsevier. ISSN 0143-974X.
Steel and Composite Structures. International Journal. Techno-Press. ISSN 1229-9367.
Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296. AISC Engineering Journal. ISSN 0013-8029.