Код курса BūvZ3170

Кредитные пункты 7.50

Общее количество часов200

Kоличество часов лекций38

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

æоличество лабораторных работ30

Количество часов самостоятельной работы студента120

Дата утвеждения курса19.01.2022

Разработчик курса

author

Armands Celms

Предыдущая версия курса

BūvZB002 [GBUVB002]

Учебная литературa

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis., Rīga:, RTU, 2007. E-grāmata http://dom.lndb.lv/data/obj/69010.html
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola., 2014., 231 lpp.
3. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. VZD. 2001.

Дополнительная литература

LR un EU normatīvie regulējumi saistībā par ģeodēzisko sistēmu uzturēšanu un kalibrāciju.

Периодика и другие источники информации

www.mernieks.lv;
www.lgia.gov.lv;
www.gim-internationa.com;
www.iugg.com