Kurs-Code BūvZ3108

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)80

Bestätigt am (Datum)10.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Arturs Gaurilka

author

Guntis Andersons

Vorkenntnisse

BūvZ3080,

BūvZ3113,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Naudžuns J. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums. Rīga: 2006. Pieejams: http://www.bf.rtu.lv/documents/nvsd/materiali/acelu_proj_trase.pdf.
2. Славуцкий А.К., Носов В.П. Сельскохозяйственные дороги и площадки: Учебник для вузов. Москва: Агропромиздат, 1986. 446 c.
3. Wright P. H. Highway engineering. 6th ed. New York etc.: John Wiley & Sons, cop., 1996. 680 p. 4. Бойчук В.С. Проектирование сельскохозяйственных дорог и площадок. Москва: Колос, 1996. 205 c.

Weiterfuhrende Literatur

1. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Palīglīdzeklis studentiem. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp. 2. Scheer J. Failed bridges: case studies, causes and consequences. Berlin: Ernst & Sohn, 2010. 307 p. 3. LVS 190-1:2000. Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. LVS 190-2:2007. Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili. 2. LVS 190-3::2012. „Ceļu vienlīmeņa mezgli”. 3. LVS 190-5: 2011. „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”.