Kurs-Code BūvZ1038

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Gunārs Silabriedis

Ersetzte Kurs

BūvZB062 [GBUVB062]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Rīga: 2007. 262 lpp.
2. Helfriča B.Mērniecība: mācību līdzeklis. 1. un 2.daļa. Jelgava, 2004.
3. Helfriča B.Mērniecība III: mācību līdzeklis.. Jelgava, 2005.
4. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2012. 32 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Drēska A. Meža autoceļi. Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. Jelgava, 2014. 121 lpp.

2. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 383 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Interneta lapa Mernieks.lv