Kurs-Code BūvZ1034

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Arbeit im Labor (Stundenzahl)32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Raitis Brencis

author

Mārtiņš Ruduks

Vorkenntnisse

Arhi1025,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Peļiņins A., Spalis G. AutoCAD datorizētā projektēšana. Rīga: Jumava,2003. 199 lpp.
2. Погорелов В. AutoCAD 2008. Моделирование и пространство для инженеров и дизайнеров. Питер, 2008.
3. СоколоваТ. Ю.AutoCAD 2008. Легкий старт. Питер, 2008
4. Dukulis I. (2018) Pamati darbā ar AutoCAD 2018: mācību e-grāmata. Jelgava. 178 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Полещук Н. AutoCAD 2008. Новыевозможности. Питер, 2008.
2. V. Grants, U. Skadiņš, D. Petzāls. Datormācība. Metodiskie materiāli. ESF Projekta ietvaros izstrādātie materiāli. 2006. 23 lpp.