Kurs-Code Arhi1020

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Raitis Brencis

Ersetzte Kurs

ArhiB004 [GARHB004]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Peļiņins A., Spalis G. AutoCAD datorizētā projektēšana. Rīga: Jumava, 2003. 199 lpp.
Погорелов В. AutoCAD 2008. Моделирование и пространство для инженеров и дизайнеров. Питер, 2008.
СоколоваТ. Ю. AutoCAD 2008. Легкий старт. Питер, 2008.
Dukulis I. Pamati darbā ar AutoCAD 2018: mācību e-grāmata. Jelgava, 2018. 178 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

Полещук Н. AutoCAD 2008. Новыевозможности. Питер, 2008.
V. Grants, U. Skadiņš, D. Petzāls. Datormācība. Metodiskie materiāli. ESF Projekta ietvaros izstrādātie materiāli. 2006. 23 lpp.