Kurs-Code VadZ4067

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)40

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)19.06.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jolanta Dāboliņa

Vorkenntnisse

Ekon1012,

Ekon2109,

Ekon3115,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
3. Hofs. K. Biznesa ekonomika. Rīga, 2002. 559 lpp.
4. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 330 lpp.
5. Rurāne M. Ražošana. Rīga: Turības mācību centrs, 1998. 125 lpp.
6. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp.
7. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa.A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 114 lpp.
8. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011. 218 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1.Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss. Rīga: Petrovskis&Ko, 2000. 456 lpp.
2. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р., Мердик Р. Управление и организация в сфере услуг: теория и практика. Санкт-Петербург; Москва...[ др.]: Питер., 2001. 51 c.
3. Попов В.М., Ляпунов С.И., Касаткин А.А. Бизнес планирование. Москва: КноРус., 2003. 448 с.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls „Forbes” Latvijas izdevums. Rīga: SIA SK Media, 2010-. ISNN 1691-6018
2. Žurnāls „Ražots Latvijā” Latvijā ražo vairāk nekā mēs zinām. Rīga: SIA Kelle Media, 2010-. ISSN 1691-7685